Valná hromada

Nový termín Valné hromady 20.6.2020

Valná hromada 29.3.2020

Termín Valné hromady v roce 2019

Termín Valné hromady je 23.2.2019

Pozvánka na VH

Delegační lístek

Jednací řád VH

Valná hromada 24.2.2018

P ČSMG předkládá návrh změn stanov. Prosíme členy ČSMG, pokud mají připomínky či podněty, aby návrhy zasílali do 20. 2. 2018 na info@csmg.cz.

Pozvánka na VH

Delegační lístek na VH

Jednací řád VH

Rozvaha 2016

Celkový přehled hospodaření za rok 2016 najdete v interní sekci - Valná hromada - Valná hromada 2018

Valná hromada 2017

Vážení členové ČSMG,

oznamujeme Vám, že na základě hlasování předsednictva se valná hromada svolaná na 10.12.2017 v 10:00 hodin odkládá.

I přes veškeré úsilí nebylo z důvodu nepředvídatelných okolností možné zajistit pro řádný průběh valné hromady veškeré podklady a informace nezbytné k projednání všech bodů jednání VH, konkrétně ve věci kontroly hospodaření svazu, postupu orgánů činných v trestním řízení a stavu dotačních programů MŠMT.

Aby se zamezilo opakovanému svolávání valné hromady a neúčelnému navyšování výdajů na straně svazu i jeho členů, rozhodlo předsednictvo ČSMG o odložení valné hromady. Nový termín valné hromady bude vyhlášen v co nejkratším možném termínu, předběžně na leden / únor 2018.

Předsednictvo ČSMG

Termín řádné Valné hromady v roce 2017 byl stanoven na 10.12.2017

Pozváka na VH 2017

Jednací řád VH 2017

Delegační lístek VH 2017

Mimořádná valná hromada 2017

Valná hromada 2016

Valná hromada 2015

Usnesení z Valné hromady konané 10. 10. 2015

Návrh změn stanov ČSMG