Stanovy Českého svazu MG schválené VH 24.2.2018

Organizační a jednací řád - aktualizace 082020

Disciplinární řád

Směrnice č. 1 O sankcích proti rozhodčím - platnost od 1.1.2005

Směrnice č. 2 Organizační a finanční zabezpečení mistrovských soutěží - aktualizace 26.2.2019

Směrnice č. 3 Registrační řád - platný od 1.1.2019 - aktualizace platná od 1.1.2021, zveřejněno 5.1.2021

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád pro rozhodčí platný od 1.1.2015

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád pro trenérky

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád - doplněk platný od 1.1.2016

Směrnice č. 5 Přestupní řád - platný od 1.1.2018 - aktualizace platná od 1.1.2021, zveřejněno 5.1.2021

Směrnice č. 6 O nakládání s finančními cenami za umístění při reprezentačních startech - platnost od 24.2.2007

Směrnice č. 7 O kaucích a finanční spolupráci - platnost od 24.2.2007

Směrnice č. 9 Soutěžní řád - aktualizace platná od 19.9.2019

Soutěžní řád - dodatek duben 2015

Směrnice č. 10 Směrnice pro sportovně talentovanou mládež - aktualizace 28022021

Směrnice č. 11 Směrnice o poskytování cestovních náhrad - aktualizace 07092019, Příloha ke Směrnici č. 11 - aktualizace 26022019

Směrnice č. 12 Směrnice pro mezinárodní činnost - 07092019 - aktualizace 01112019

Příloha ke směrnici č. 12 - Hlášení o mezinárodní činnosti

Směrnice č. 13 - Směrnice o pravidlech uvádění do Síně slávy

Směrnice č. 14 - Směrnice o tvorbě a zveřejňování vnitřních předpisů a pokynů orgnánů ČSMG