Přípravka družstva nadějí

Kontaktní E-mail: natasa.v.rg@gmail.com nebo tjskprague@seznam.cz

Předsednictvem MG ze dne 21.4.2017 bylo schváleno zvýšení účastnického poplatku za soustředění přípravky družstva nadějí na 150,-Kč/den (tj. 300,- Kč/víkend).

Prosíme všechny trenérky, aby vyplňovaly přihlášky na soustředění a zaslaly je vždy nejpozději týden před soustředěním na adresu natasa.v.rg@gmail.com nebo   tjskprague@seznam.cz . Je to z důvodu rezervace ubytování. Děkujeme za pochopení.

Seznam závodnic zařazených pro rok 2017 v Přípravce družstva nadějí

Aktuální informace

Ke dni 11.9.2017 byla rozhodnutím Předsednictva ČSMG ukončena činnost realizačního týmu Přípravky družstva nadějí z důvodu neplnění povinností realizačního týmu.

Ruší se plánovaná soustředění v říjnu a prosinci.

Pokračování PDN bude realizováno v rámci rozvojových středisek plánovaných pro rok 2018.

Pozvánka na soustředění přípravky družstva nadějí - podzim 2017

Informace o přípravce družstva nadějí - leden - červen 2017

Pozvánka na VT Přípravky družstva nadějí - červen 2017