Valná hromada - aktuální informace

Informace k Valné hromadě 2020 najdete zde a v interní sekci

Vážení členové svazu,

tímto bych Vás chtěla informovat, že dne 2. února 2020 ukončily na schůzi předsednictva svou funkci tři členky Předsednictva ČSMG, a to paní Petra Smějová, paní Dana Makarovová Ouhrabková a paní Olga Vodičková.

V souladu s bodem 8.2.10. Stanov jsem jako předsedkyně svazu povinna svolat do dvou měsíců valnou hromadu svazu, kde se zvolí celé nové předsednictvo svazu.

Valná hromada svazu bude svolána na 29. 3. 2020 v Praze.

Svolání valné hromady a její program bude zveřejněn v souladu s platnými Stanovami ČSMG.

Ing. Blanka Mlejnková, předsedkyně svazu