Prohlášení k činnosti ČSMG

Vážení přátelé moderní gymnastiky,

koncem června 2020 bylo zvoleno nové předsednictvo ČSMG a členská základna oprávněně očekává tolik potřebné změny. Za čtyři měsíce se podařilo udělat mnoho práce a změn, mnohé z nich jsou již známé, většina z nich však je na první pohled méně viditelná, ale neméně důležitá.

Ty viditelné změny začínají včasně zveřejňovanými zápisy z jednání předsednictva, jmenovitým hlasováním v zápisech, zasíláním informací o novinkách oddílům, pokračují přes návrhy na nový systém soutěží, nové tabulky náčiní pro všechny soutěžní programy, vytvoření realizačního týmu juniorské společné skladby, semináře pro ZP a KP až po realizaci MČR juniorek a seniorek, zveřejnění videozáznamu z MČR zdarma pro všechny a další. Nyní v době nouzového stavu se stále daří udržovat naše reprezentantky v tréninkové přípravě na ME v Kyjevě.

Mezi ty méně viditelné, ale mnohdy o to důležitější, patří úspěšné převzetí sekretariátu, kontrola a opravy účetních záznamů za první pololetí 2020, komunikace se členy, postupné vytváření potřebných chybějících evidencí, které dosud nikdo nedělal, založení datové schránky a podobně.

Žádná změna však nejde udělat ze dne na den a vyrovnat se s dědictvím minulosti bude práce na mnoho měsíců, v některých případech i let. O to více děkuji všem, kteří toto vnímají, v této činnosti nás podporují a všech pozitivních změn si všímají.

Bohužel, jsou mezi námi i tací, kteří se nesmířili s tím, že již o dění ve svazu nerozhodují jako dříve a nemohou ho ovlivňovat ve svůj prospěch. Tito „přátelé“ starých pořádků dělají vše pro to, aby novému vedení svazu znepříjemňovali život, podávali zbytečné podněty, odváděli ho neustálými obstrukcemi od důležitější práce a vše, pokud možno, negativně komentovali.

Po minulém vedení svazu jsme zdědili několik kauz, které vesměs vznikly na základě vyřizování osobních účtů, snaze o odstraňování nepohodlných trenérek i gymnastek, a to za pomocí bonzáckých a estébáckých metod patřících do minulého století. K tomu každou chvíli vypadávají další „kostlivci ze skříně“, čímž vznikají další kauzy, které už z principu nemají žádné dobré řešení, a nemáme z nich žádnou radost. Všechny tyto kauzy řešíme výhradně dle svazových předpisů, s respektem k moderní gymnastice a na bázi rovného přístupu ke všem.

Dokud však nejsou tyto kauzy definitivně dořešeny, snažíme se zdržovat zbytečných komentářů a přistupovat k záležitostem čistě profesionálně a s respektem vůči všem zainteresovaným. To se však nedá říci o zmíněných přátelích starých pořádků, kteří bez hlubší znalosti konkrétní věci a často i svazových předpisů, rozšiřují zejména na sociálních sítích „senzační“ závěry, které se nezakládají na pravdě, jsou zavádějící či přímo nenávistné. A to častou i pod rouškou samozvané nezávislosti a objektivity.

Rádi bychom zdůraznili, že jedinými oficiálními komunikačními kanály ČSMG jsou webové stránky www.csmg.cz (některé informace jsou dostupné pouze v interní sekci), Facebookový profil www.facebook.com/csmg.cz a informační maily zasílané ze svazových e-mailových adres.

V této souvislosti chceme upozornit, že společnost „PROGYM pro media“ působící zejména na Facebooku je zcela soukromou iniciativou, nemá s ČSMG nic společného a ani není informační platformou, která by prezentovala oficiální stanoviska ČSMG.

Závěrem chceme všechny ubezpečit, že si za naší činností pevně stojíme a nepodlehneme žádnému nátlaku. O správnosti našich kroků jsme přesvědčeni, byť nejsou mnohdy jednoduché či populární. Z vašich reakcí víme, že naprostá většina členů ČSMG se nenechává ovlivnit lacinou propagandou a ve svazových záležitostech se dobře orientuje.

Jiří Herian, předseda ČSMG
Šárka Panská, místopředsedkyně ČSMG
Ivana Chvátalová, předsedkyně komise pro ekonomiku a marketing ČSMG