Oznámení změny nominace na ME v Kyjevě

Předsednictvo ČSMG rozhodlo dne 26. 10. 2020 o změně nominace seniorské reprezentantky pro Mistrovství Evropy v Kyjevě, které proběhne 26. – 29. 11. 2020. Místo Gaii Garoffolo bude Českou republiku reprezentovat Denisa Štěpánková.

Důvodem pro tuto změnu bylo zjištění, že Gaia Garoffolo nebyla v lednu 2020 klubem SK TART Moravská Slavia Brno řádně registrována, dle stanov neobnovením registrace její členství skončilo, a tudíž po celou dobu vykonávala výkon sportovní činnosti, jak v tréninku reprezentace, tak i v reprezentaci, včetně účasti na mistrovství ČR seniorek v rozporu se stanovami a soutěžním řádem - tudíž neoprávněně.

Bohužel, jakákoliv „náprava“ formou zpětné registrace dle stanov není možná, což potvrdili dva nezávislí právníci. Navíc by takový krok byl v hrubém rozporu s deklarovanou transparentností a snahou o dodržování pravidel. Nebylo by to spravedlivé ani vůči všem gymnastkám, které kdy v minulosti dle podmínek soutěžního řádu nemohly startovat na MČR třeba jen kvůli zapomenutému průkazu.

Toto zjištění bude mít další konsekvence, co se týče dodatečné změny výsledků z MČR seniorek 2020, zařazení gymnastek do seniorské reprezentace atd.

Velmi lidsky vnímáme, že sama Gaia Garoffolo se stala obětí chyby svého oddílu, nicméně takovou chybu nelze napravovat jinou chybou či nespravedlností vůči ostatním. Sami jako představitelé ČSMG cítíme, že toto poškozuje i dobré jméno moderní gymnastiky, nicméně jsme přesvědčeni, že zametání podobných kauz pod koberec by jméno její i moderní gymnastiky poškodilo mnohem více.

s pozdravem Jiří Herian

předseda Českého svazu moderní gymnastiky