Registrace oddílů, členů a oblastí na rok 2021

Řádná registrace a její obnova je důležitým aktem a povinnosti vyplývající ze stanov ČSMG a základním úkonem pro evidenci členské základny, která určuje kdo je oprávněn účastnit se činnosti v ČSMG a rovněž je stěžejním kritériem při podávání žádostí o dotace z Národní sportovní agentury. Věnujte proto, prosím, pozornost pokynům pro registraci a údaje vyplňte pečlivě.

Předsednictvo ČSMG schválilo v zápise 10/2020 umožnit oddílům odklad platby registračních poplatků 2021 bez sankcí do 30. 4. 2021. Oddíl, který bude tohoto odkladu chtít využít, musí zaslat spolu s registrací do 31. 1. 2021 oznámení o tom, že chce využít tohoto odkladu. Registrace evidovaných členů bude po dobu odkladu platná a budou se moci účastnit činnosti v ČSMG. Poté v náhradním termínu do 30. 4. 2021 zašle aktualizovanou tabulku registrace a uhradí registrační poplatky za rok 2021.

Oddíly mohou zaregistrovat všechny členy, které měly v roce 2020, pokud prokazatelně někteří neukončili činnost. Do konce dubna pak zašlou aktualizovanou registrační tabulku a zaplatí registrační poplatky dle skutečného stavu.

Oddíl však musí informaci, že chce využít odklad platby, zaslat spolu s registrací nejdéle do 31. 1. 2021!

Registrace evidovaných členů bude po dobu odkladu splatnosti registračních poplatků platná a budou se moci účastnit činnosti v ČSMG.

Dokumenty k registraci oddílů a členské základny:

Registrace oblastních komisí
Od 1.1.2021 do 31.1.2021 probíhá též registrace oblastních komisí. Registrace oblastních komisí zašlete jak vyplněný formulář s údaji bez podpisu (v souboru místo VZOR dejte název oblasti), tak podepsaný a oskenovaný ve formátu PDF.