Informace o novinkách v ČSMG - Harmonogram obnovy činnosti

Vážení přátelé moderní gymnastiky,

za několik málo dnů tomu bude již rok, co nás zasáhla koronavirová pandemie a byl vyhlášen první nouzový stav. Není však co slavit, jsme opět ve stejné situaci, v mnoha ohledech ještě horší. Děsivá jsou statistická čísla, ještě děsivější je však absence světla na konci tunelu a beznaděj, která podrývá naši víru v lepší zítřky.

I když by se mohlo zdát, že se v moderní gymnastice nic neděje, není tomu naštěstí tak.

Na přelomu ledna a února proběhlo školení nových trenérů I. a II. třídy a seminář povinných skladeb – nakonec formou online. Obě akce zaznamenaly jak velkou účast, tak pozitivní ohlasy. Zajímavé byly i zkušenosti s online formou, kdy jednoznačným přínosem byla úspora nákladů a času za cestování a popř. i ubytování, což jistě do budoucna bude vhodná forma pro kratší semináře, kde čas strávený na cestě převažuje nad dobou školení. Na druhou stranu mnoha účastníkům chyběla osobní interakce, což je zejména u získávání nových vědomostí na škodu.

Rovněž se podařilo zajistit možnost tréninku pro naše reprezentantky v souladu s vládními opatřeními. Na světové soutěže se připravují seniorské a juniorské jednotlivkyně a rovněž tak i juniorská společná skladba. Nicméně to nepokládáme za něco, čím bychom se měli chlubit a vzbuzovat tím v drtivé většině našich gymnastek lítost, že ony do tělocvičny nemohou. Naše závodnice absolvovaly již GP Moskva a nyní se představí na světovém poháru a mezinárodním závodu v Sofii, kde bude poprvé závodit i juniorská společná skladba.

Jestli je něco, čím se lze opravdu pochlubit, tak je to výtěžek z prodeje kalendářů pro Lindu ve výši 24 500 Kč, který jsme jí osobně předali a povzbudili ji do dalšího boje s osudem. Linda je opravdu velká bojovnice a z jejího přístupu si můžeme vzít všichni příklad. Děkujeme všem, kdo si zakoupili kalendář a přispěli na dobrou věc!

To, co všechny však zajímá nejvíce, jsou informace ohledně návratu k tréninkové a závodní činnosti. Všichni jsme svědky, a bohužel nezřídka i obětmi, toho, jak je celá epidemická situace řešena na vládní úrovni. To, co platí dnes, nebude platit již zítra a ještě se to dvakrát změní. Nejvíce chybí relevantní informace, podle nichž by se dalo cokoliv predikovat. Nicméně jsem počátkem února na základě dosavadních zkušeností, známých aktuálních informací a orientačních lhůt pro obnovu tréninkové a závodní činnosti vytvořil harmonogram a scénáře možného vývoje v roce 2021. Přesně po měsíci jsme se na předsednictvu na scénáře podívali a zhodnotili vývoj. Bohužel, mohli jsme pouze konstatovat, situace je ještě horší, nežli jsme si uměli či spíše byli ochotni představit.

Je zcela zjevné, že se opakuje stav z roku 2020 a ani pokud by došlo nyní k naprostému rozvolnění, na květnová mistrovství se závodnice nestihnou připravit. V přiloženém harmonogramu je vidět, jaké kroky vedou k postupné obnově činnosti, a to jsme uvažovali spíše kratší lhůty. Rovněž je dobré si také přečíst, jaká úskalí čekají na některé oddíly vzhledem k tomu, že nemusejí být všechna sportoviště otevřena současně a z některých se již nyní stala očkovací centra.

Proto předsednictvo ČSMG na svém jednání 28. 2. 2021 rozhodlo o následujících opatřeních pro rok 2021:

-     Přesunutí mistrovství ČR jednotlivkyň na říjen. Nové termíny budou oznámeny po projednání s pořadateli.

-     Zrušení soutěží společných skladeb linie A i B a dvojic/trojic v roce 2021.

-     Úpravě programu soutěží jednotlivkyň pro ulehčení návratu do tréninku

  • snížení počtu sestav v některých kategoriích VP
  • otevření postupových klíčů VP na MČR
  • navýšení postupových klíčů KP na MČR
  • dle situace popř. navýšení i postupových klíčů ZP na MČR

-     Poskytnutí metodiky na testování aktuální výkonnosti gymnastek.

-     Motivaci oddílů k tréninkovým a náborovým aktivitám po ukončení nouzového stavu.

Vnímáme, že vaše chuť vrátit se k normálním tréninkům a co nejdříve začít závodit, je opravdu veliká. Chtěli bychom však apelovat na všechny trenéry, aby po tak dlouhé době, byť třeba probíhaly online tréninky, zvážili objem tréninkových jednotek po návratu do tělocvičen. Důležité bude gymnastky nepřetěžovat a výkonnost obnovovat opravdu opatrně a s rozmyslem, aby nedošlo k přetížení a zranění či jiným problémům.

Budeme rádi, když nám poskytnete zpětnou vazbu a napíšete nám, jaké největší překážky očekáváte při návratu do tréninku a s čím by vám mohl svaz konkrétně pomoci.

Jiří Herian

Harmonogram obnovy sportovní a závodní činnosti ČSMG