Volební valná hromada 29. srpna 2021

Vážení přátelé moderní gymnastiky,

v neděli 20. června podaly tři členky předsednictva – Blanka Mlejnková, Michaela Obrovský a Kateřina Rezková Kopáčová – rezignaci na své funkce. Dle stanov ČSMG, bodu 8.2.10. tak musí předseda ČSMG do dvou měsíců svolat valnou hromadu, kde bude zvoleno nové předsednictvo.

Na základě porady se zbylými členy předsednictva byl stanoven předběžný
termín konání valné hromady na sobotu 14. srpna 2021.

Na základě porady se zbylými členy předsednictva a v souladu se stanovami ČSMG, bodu 8.2.10., byl stanoven

definitivní termín konání Valné hromady ČSMG na neděli 29. srpna 2021.

Tento termín se jeví jako ideální pro většinu členů svazu – pro většinu z nás již po návratu z dovolených, ale ještě před začátkem školy a závodní sezóny.

Místem konání VH bude Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6. Pro zájemce bude možnost ubytování za výhodnou cenu, podrobnosti k rezervaci zašleme v nejbližší době.

Prosím sledujte i v době letních prázdnin e-mail a webové stránky ČSMG, aby vám neunikly další informace, které budeme průběžně zasílat.

Pozvánka a další dokumenty pro jednání VH budou v předepsaném termínu vyvěšeny a zaslány.

Vzhledem ke skutečnosti, že letos VH z důvodu vládních protiepidemických opatření zatím neproběhla, bude se jednat o běžnou valnou hromadu, kde se bude mj. předkládat a schvalovat hospodaření svazu a další body patřící na VH. V souladu se stanovami proběhne volba pouze předsedy a členů předsednictva, kterým tímto skončil mandát. Mandát členům revizní a disciplinární komise dle stanov nevypršel a pokračuje až do roku 2023, tudíž zde volba probíhat nebude.

Jiří Herian,
předseda ČSMG