Valná hromada 2020 - informace o uskutečněné VH

Valná hromada ČSMG zvolila nové orgány

Valná hromada ČSMG proběhla v sobotu 20. června 2020. Z velkého počtu delegátů – členů svazu – bylo 71 delegátů s hlasem rozhodujícím, tedy voličů, kteří mohli hlasovat a volit nové orgány.

Nově zvolené předsednictvo:

Předseda: Jiří Herian

Komise mezinárodních vztahů a reprezentace: Michaela Obrovský

Komise ekonomiky, marketingu a propagace: Ivana Chvátalová

Komise sportovně talentované mládeže: Kateřina Rezková Kopáčová

Komise rozhodčích: Blanka Mlejnková

Komise sportovně technická: Aneta Ježová

Komise trenérsko-metodická: Kateřina Kapounková

Komise všeobecné gymnastiky: Šárka Panská

Komise estetické gymnastiky: Soňa Kleinerová

Nově zvolená revizní komise:

Předsedkyně: Hanne Langová

Členové: Yvonna Ronzová, Zdenka Wertheimerová, Petra Suchá, Marie Doležalová

Nově zvolená disciplinární komise:

Předsedkyně: Markéta Šimečková Neklová

Členové: Libuše Kyralová, Naďa Šolcová

Předsednictvo nyní přebírá agentu od svých předchůdců a již tuto neděli 28. června ho čeká první zasedání. Vzhledem ke skutečnosti, že vlivem koronavirové epidemie se nemohla konat VH v původním termínu, neměl svaz řádné předsednictvo téměř pět měsíců, čeká nově zvolené členy i komise mnoho práce, a to zejména během letních prázdnin.

Prosíme tedy všechny členy o pochopení a trpělivost, než se podaří dohnat časovou ztrátu a veškeré záležitosti odpovědně vyřešit.