Informace k nouzovému stavu

Všichni v současné době sledujeme znepokojivý vývoj pandemie COVID 19 v naší republice i okolních státech. Jakkoli si přejeme, aby co nejdříve skončila a následky na zdraví byly co nejmenší, nemůžeme nevnímat vážnost situace a musíme plně respektovat všechna vládní opatření.

Bohužel očekávání, že po jarním nouzovém stavu proběhne odložená závodní sezóna včetně MČR se s největší pravděpodobností nenaplní. Gymnastky opět trénují on-line, jelikož to je jediná možnost jak si udržovat kondici. Chtěl bych jménem celého předsednictva ČSMG poděkovat všem trenérkám, které se stále neúnavně alespoň tímto způsobem svým svěřenkyním věnují, a všem moderním gymnastkám poslat povzbuzení, aby se nenechaly odradit a poctivě doma cvičily, neboť epidemie jednou přejde a my se všichni vrátíme do tělocvičen a na závody.

V současné době platí vládní opatření sice do 3. 11. 2020, ale z informací médií je již nyní zřejmé, že se připravuje prodloužení nouzového stavu minimálně po celý listopad a k tomu je třeba očekávat postupné rozvolňování.

Jsme ve spojení s Národní sportovní agenturou, která se snaží prosadit alespoň výjimku pro trénink profesionálních sportovců a reprezentantů, což se týká aktuálně našeho družstva pro ME v Kyjevě a družstva společné skladby juniorek pro rok 2021. Povolení tréninků pro běžné sportovní kluby zatím není na pořadu dne, což je asi v situaci, kdy se stále opatření zpřísňují, zcela pochopitelné.

Předsednictvo ČSMG aktuálně pracuje s následujícími scénáři:

  • Odložení MČR tak, aby proběhla do konce roku 2020.
  • Přesun MČR VP na leden a SS linie B na únor 2021 se zachováním stejných ročníků a náčiní v kategoriích jako v roce 2020.
  • Uspořádat alespoň nějakou formu „on-line“ závodu pořádaného ČSMG prostřednictvím videa, pokud to uvolnění opatření umožní.
  • Úplné zrušení MČR pro nemožnost pořádání tréninků a akcí, pokud by se vládní opatření prodloužila až do jara 2021. I s touto krajní variantou je třeba bohužel reálně počítat.

Na základě letošní zkušenosti si musíme všichni uvědomit, že nelze očekávat, že příští rok proběhne standardně. I kdyby epidemie na začátku roku pominula, stále hrozí její návrat, a i kdyby ne, tak minimálně ještě celý rok 2021 bude negativně poznamenám následky letošních opatření. Buďme na to připraveni a nespoléhejme se raději na žádné plány.

Samozřejmě kromě pořádání soutěží budou mít vládní opatření velké dopady do hospodaření svazu, oblastí i oddílů, jelikož bude obtížné čerpat přidělené dotace. V tomto a následujícím týdnu se budu spolu s komisí pro ekonomiku tomuto tématu intenzivně a výhradně věnovat, abychom našli možná reálná řešení. Můžete tedy očekávat, že s vámi budeme na toto téma aktivně komunikovat.

Přejeme všem, aby si zachovali nejen dobré zdraví, ale také pozitivní a veselou mysl, a věřím, že i současné obtíže překonáme a vyjdeme z i z této zkušenosti posíleni.

s pozdravem Jiří Herian

předseda Českého svazu moderní gymnastiky