Činnost Českého svazu moderní gymnastiky z.s. a akce a projekty jím realizované jsou finančně podporovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Upozornění:


Příspěvky a požadavky na zveřejnění informací posílejte prosím na adresu: web@csmg.cz

Zprávy pro sekretariát ČSMG zasílejte na: info@csmg.cz

Zprávy na Facebook ČSMG zasílejte na: csmg.fb@email.cz


Seznam gymnastek zařazených do Družstva nadějí 2019-2020

P-ČSMG na svém zasedání dne 4. 8. 2019 schválilo složení Družstva nadějí od září 2019 až do srpna 2020. Dívky ročník 2006 ukončily činnost v Družstvu nadějí a přechází do kategorie Juniorky. Na základě výsledků testů celostátního testování a umístění na M-ČR bylo doplněno Družstvo nadějí o tři závodnice ročník 2008 a 2007 a 12 závodnic ročník 2009.

Seznam Družstva nadějí září 2019 - srpen 2020