Činnost Českého svazu moderní gymnastiky z.s. a akce a projekty jím realizované jsou finančně podporovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Upozornění:


Příspěvky a požadavky na zveřejnění informací posílejte prosím na adresu: web@csmg.cz

Zprávy pro sekretariát ČSMG zasílejte na: info@csmg.cz

Zprávy na Facebook ČSMG zasílejte na: csmg.fb@email.cz


Aktualizace 18.2.2020

Byla aktualizovány domácí a zahraniční termínová listina a aktuality v komisi ESG

Aktualizace 13.2.2020

Byla aktualizována zahraniční termínová listina, domácí termínová listina a termínový kalendář.

Aktualizace 29.1.2020

Byly aktualizovány Dokumenty k soutěžím - Pomocná tabulka soutěží 2020 KVG

Byla aktualizována Domácí termínová listina - Ústecký pohár a pohárek