Upozornění sekretariátu - vyúčtování příspěvků oddílům

Dovolujeme si připomenout oddílům/klubům, které ještě nevyužily možnost vyúčtování příspěvku pro rok 2019 z prostředků ČOV, aby tak učinily nejpozději do 30. 11. 2019 – termín doručení na sekretariát svazu na adresu: registrace@csmg.cz. Na později doručená vyúčtování nebude brán zřetel.