Stuhová víla v roce 2017 vás zve!

S příchodem jara se opět hlásí Stuhová víla - projekt Českého svazu moderní gymnastiky, kterým oslovujeme rodiče pohybově nadaných dětí a motivujeme je, aby si pro své dítě našli vhodný oddíl moderní gymnastiky.

Budeme moc rádi, pokud o našem projektu budete informovat členy vašeho klubu, přátele i známé a budete sdílet odkazy www.stuhovavila.cz a FB Stuhová víla.

Pokud máte zájem využít koncept Stuhové víly na některé z vašich gymnastických akcí, neváhejte a obraťte se na nás na adrese stuhovavila@csmg.cz. Po vzájemné dohodě vám můžeme zapůjčit reklamní stan 3x3 metry a 2 figury stuhové víly (výška 1,2 m), v dostatečném časovém předstihu (3 týdny) vám zajistíme výrobu plakátů, kartiček pro účastníky gymnastického pětiboje, medailí a triček. Dopravu stanu a figur z/do Prahy si kluby zajišťují samy. Dopravu plakátů, kartiček, medailí a triček zajišťuje svaz.

Tato nabídka platí pro akce "většího významu", na kterých bude moderní gymnastika prezentována v rámci města, regionu nebo kraje, jako je například Sporťáček, různé sportovní veletrhy, městské slavnosti apod. Návrh/žádost o participaci na akci "Stuhová víla" je potřeba zaslat na adresu stuhovavila@csmg.cz k posouzení, zda akce splňuje daná kritéria.

Doufáme, že vás projekt zaujme. Budete-li mít chuť, můžete navštívit Stuhovou vílu již v květnu a červnu na Sporťáčcích ve Zlíně (27.5.), v Karlových Varech (10.6.), v Českých Budějovicích (24.6.) a také na Moravia Sport Expu v Olomouci (24.6.).

Formulář - návrh/žádost Stuhová víla