Stuhová víla na podzim 2018!

Český svaz moderní gymnastiky nabízí prostřednictvím projektu Stuhová víla pomoc oddílům při zajištění propagace moderní gymnastiky na náborových akcích v období srpen-říjen 2018.

Pokud máte zájem využít konceptu Stuhové víly na některé z vašich náborových akcí, neváhejte a obraťte se na nás na adrese stuhovavila@csmg.cz. Po vzájemné dohodě vám můžeme zapůjčit reklamní stan 3x3 metry, figuru stuhové víly, banner, plakáty, kartičky pro účastníky gymnastického pětiboje, medaile, razítka a trička. Dopravu stanu, figur a banneru z/do Prahy si kluby zajišťují samy. Dopravu ostatních věcí zajišťuje svaz. Tato nabídka platí pro akce "většího významu", na kterých bude moderní gymnastika prezentována v rámci města, regionu nebo kraje, jako jsou například různé sportovní veletrhy, městské slavnosti apod. Žádost o spolupráci na akci "Stuhová víla" je potřeba zaslat v přiloženém formuláři na adresu stuhovavila@csmg.cz k posouzení, zda akce splňuje daná kritéria.

Formulář - Žádost o spolupráci

Festival Sporťáček

ČSMG každoročně spolupracuje s festivalem Sporťáček, který se na podzim bude konat v Praze 8.9., Plzni 15.9., Ostravě 22.9., Brně 23.9. a 28.9. v Litvínově. Pokud máte zájem o prezentaci vašeho klubu na tomto festivalu s podporou od ČSMG v rámci projektu Stuhové víly a chcete se dozvědět více, obraťte se také na e-mail stuhovavila@csmg.cz

Stuhová víla