MČR v ZPMG a KPMG 2.-3.6.2018 Praha - výsledky

Výsledky MČR základního programu, Výsledky MČR kombinovaného programu

Vzhledem k tomu, že TJ Vodní stavby Praha nepostaví domácí družstvo na M ČR ZPMG, navyšuje KVG a komise STK 1 družstvo Oblasti JM, celkem 6 a 1 družstvo Oblasti Praha, celkem 5.

Olga Vodičková a Blanka Chuchlerová

Startovní listina kombinovaný program, startovní listina základní program

Organizační pokyny k MČR

Časový harmonogram

Oprava - losování proběhne dne 29.5.2018, místo a čas zůstávají stejné.