Kongres UEG 1.-2.12.2017

Ve dnech 1. a 2. prosince 2017 proběhne volební kongres UEG ve Splitu. Bude volen nový prezident UEG, 3 víceprezidenti, 7 členů výkonného výboru a 8 předsedů a následně i 5 členů těchto technických komisí: sportovní gymnastika muži, sportovní gymnastika ženy, moderní gymnastika, trampolíny, akrobatická gymnastika, aerobik, teamgym, gym for all.