Informace pro členy ČSMG - dotace a grantyVýzva k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ

MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora