Změna místa konání VH 2020 - důležité!

Informace k Valné hromadě

Na základě Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví dne 2.6.2020 musí ČSMG zabezpečit povinná epidemiologická opatření.

Z tohoto důvodu a na základě zpětné vazby o nahlášení počtu delegátů (děkujeme oddílům/klubům za tuto informaci a spolupráci), jsme nuceni z důvodu neobvykle vysokého zájmu o VH změnit místo konání .

VH proběhne ve sportovní hale TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Datum, program a časový harmonogram zůstávají beze změn.

Navíc je nutné před zahájením a v průběhu Valné hromady ČSMG dodržovat tato povinná epidemiologická opatření:

-        ve vnitřních prostorách je možná nejvyšší účast ve stejný čas 500 osob

-        nutnost zachování odstupu mezi osobami je nejméně 2 m, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých

-        účastníci VH musí mít ve vnitřních prostorách ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor, šála)

-        k dispozici bude nádoba s desinfekčním prostředkem na desinfekci rukou

-       u prezentace je nutné navíc spolu s potvrzeným delegačním lístkem odevzdat potvrzené čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na www.csmg.cz – u informací k VH)

Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vážené členky, vážení členové ČSMG,

připomínáme - veškeré podklady pro VH 2020 (zprávy komisí, účetní uzávěrky) jsou v interní sekci www.csmg.cz.