Blahopřání k životnímu jubileu - paní Dana Vojtová

V sobotu 9. února 2019 nám bylo velkou ctí gratulovat paní Daně Vojtové k jejímu významnému životnímu jubileu. Paní Dana Vojtová je dlouholetou trenérkou jihočeské moderní gymnastiky. JOK ČSMG ji přeji i nadále hodně zdraví a dalšího elánu pro práci s jihočeskými nadějemi.