Základní dokumenty

Stanovy Českého svazu MG schválené VH 17.12.2016

Organizační a jednací řád

Disciplinární řád

Směrnice č. 1 O sankcích proti rozhodčím - platnost od 1.1.2005

Směrnice č. 2 Organizační a finanční zabezpečení mistrovských soutěží - platnost od 1.1.2016

Směrnice č. 3 Registrační řád

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád pro rozhodčí platný od 1.1.2015

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád pro trenérky

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád - doplněk platný od 1.1.2016

Směrnice č. 5 Přestupní řád

Směrnice č. 6 O nakládání s finančními cenami za umístění při reprezentačních startech - platnost od 24.2.2007

Směrnice č. 7 O kaucích a finanční spolupráci - platnost od 24.2.2007

Směrnice č. 8 Klasifikační řád - je zrušena (Plnění VT v MT je součástí Programu soutěží)

Směrnice č. 9 Soutěžní řád - aktualizace platná od 1.2.2016

Upozornění - start cizinek

Soutěžní řád - dodatek duben 2015

Dokumenty k soutěžím

Nová pravidla 2017 (KPMG, ZPMG, společné skladby linie B) - prezentace - školení 11.-12.2.2017

Upřesnění hodnocení národního programu - 2017

Upřesnění prodloužení kvalifikace trenérů a rozhodčích - 2017

Program soutěží 2017 - opravený dokument (Délka stuhy 5 až 6 metrů je povolena u jednotlivkyň – juniorky, naděje starší, kadetky starší, KP a ZP a ve společných skladbách těchto kategorií) - aktualizace k 3. 3. 2017

Změny a aktuality od 1.1.2017 - opravený dokument (Délka stuhy 5 až 6 metrů je povolena u jednotlivkyň – juniorky, naděje starší, kadetky starší, KP a ZP a ve společných skladbách těchto kategorií) - aktualizace dokumentu 15.1.2017

Pomocná tabulka soutěží 2017

Termínový kalendář MČR 2017 - aktualizace k 3. 3. 2017

Přehled náčiní pro léta 2017-2020

Náplně sestav - KP, ZP, SS linie B, SS bez náčiní 2017

Informace k lékařským prohlídkám platné v roce 2015