Základní dokumenty

Stanovy Českého svazu MG schválené VH 24.2.2018

Organizační a jednací řád - aktualizace 28.6.2019

Disciplinární řád

Směrnice č. 1 O sankcích proti rozhodčím - platnost od 1.1.2005

Směrnice č. 2 Organizační a finanční zabezpečení mistrovských soutěží - aktualizace 26.2.2019

Směrnice č. 3 Registrační řád - platný od 1.1.2019 - aktualizace 07122018

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád pro rozhodčí platný od 1.1.2015

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád pro trenérky

Směrnice č. 4 Kvalifikační řád - doplněk platný od 1.1.2016

Směrnice č. 5 Přestupní řád - platný od 1.1.2018 - aktualizace 09122018

Směrnice č. 6 O nakládání s finančními cenami za umístění při reprezentačních startech - platnost od 24.2.2007

Směrnice č. 7 O kaucích a finanční spolupráci - platnost od 24.2.2007

Směrnice č. 8 Klasifikační řád - je zrušena (Plnění VT v MT je součástí Programu soutěží)

Směrnice č. 9 Soutěžní řád - aktualizace platná od 19.9.2019

Komentář k aktualizaci Soutěžního řádu - 27.1.2018

Směrnice č. 10 Směrnice pro sportovně talentovanou mládež

Směrnice č. 11 Směrnice o poskytování cestovních náhrad - aktualizace 07092019, Příloha ke Směrnici č. 11 - aktualizace 26022019

Směrnice č. 12 Směrnice pro mezinárodní činnost - 07092019

Příloha ke směrnici č. 12 - Hlášení o mezinárodní činnosti

Směrnice č. 13 - Směrnice o pravidlech uvádění do Síně slávy

Základní sazby zahraničního stravného - aktualizace 01012019

Upozornění - start cizinek

Soutěžní řád - dodatek duben 2015

Pokyn P-ČSMG č. 1 - odměny trenérů, pedagogů a lektorů při akcích ČSMG - aktualizace 07092019