Dokumenty k soutěžím

Program soutěží ZP, KP a společné skladby linie B 2019

Program soutěží 2019 - Program soutěží kombinovaného, základního programu a společných skladeb linie B bude řešen samostatně, bude vypracován komisí KVG a po schválení PCSMG bude vyvěšen.

Pomocná tabulka soutěží 2019 - aktualizace červen 2018

Aktualizovaná termínová listina 2019 - 13012019

Náplně sestav společné skladby linie B pro rok 2018

Náplně sestav - KP, ZP, SS linie B, SS bez náčiní 2018 - aktualizace 26022018

Program soutěží 2018 - aktualizace 12102018

Pomocná tabulka soutěží 2018 - aktualizace 08012018

Termínová listina MČR 2018 - aktualizace 20012018

Změny v termínech MČR 2018 - ss linie A a dvojic a trojic

Přehled náčiní výhled do roku 2020 - aktualizace 15122017

Nová pravidla 2017 (KPMG, ZPMG, společné skladby linie B) - prezentace - školení 11.-12.2.2017

Upřesnění hodnocení národního programu - 2017

Upřesnění prodloužení kvalifikace trenérů a rozhodčích - 2017

Program soutěží 2017 - opravený dokument (Délka stuhy 5 až 6 metrů je povolena u jednotlivkyň – juniorky, naděje starší, kadetky starší, KP a ZP a ve společných skladbách těchto kategorií) - aktualizace k 3. 3. 2017

Změny a aktuality od 1.1.2017 - opravený dokument (Délka stuhy 5 až 6 metrů je povolena u jednotlivkyň – juniorky, naděje starší, kadetky starší, KP a ZP a ve společných skladbách těchto kategorií) - aktualizace dokumentu 15.1.2017

Informace k lékařským prohlídkám platné v roce 2015

Doplnění programu soutěží podzim 2017

Neplatné dokumenty k soutěžím