Valná hromada

Valná hromada 2017

Termín řádné Valné hromady v roce 2017 byl stanoven na 10.12.2017

Mimořádná valná hromada 2017

Valná hromada 2016

Valná hromada 2015

Usnesení z Valné hromady konané 10. 10. 2015

Návrh změn stanov ČSMG